Strøflis kan leveres i sekker på 1m3 eller i bulk.

Strøflis kan leveres i sekker på 1m3 eller i bulk.

Storsekker på lager

Storsekker på lager

God kvalitet på strøflisa er avgjørende for dyrehelsa.  Flisa skal ha tilstrekkelig sugeevne (tørr), samtidig som den skal være behagelig å ligge på for dyra.  Vi mener flisa vår egner seg like godt i en stallboks som i et fjøs.  Det er lite finstoff i flisa som gjør at den støver minimalt, samtidig som alle store biter blir solda bort. 

Flishuggeren vår er mobil, slik at kunden kan hugge virke selv og lagre/tørke det før vi kommer og hugger.  Vi lager like fin kvalitet på flisa uansett om virket er tørt eller fuktig.  All flisa blir solda, slik at eventuelle biter som er for store blir plukka ut.  Dette utgjør normalt under 5%, og kan brukes som grunnlag i talle, strø rundt forhekker eller som fyringsflis.  Priser kan variere ut fra type virke og ikke minst størrelsen på oppdraget.  Ta kontakt for en hyggelig "flisprat" og for å få et tilbud.

Flishugging "by night":)

Flishugging "by night":)

I vinter blir flishuggeren stasjonert ved låven i Søre Traasdahl, men til vårs er vi på vegen.

I vinter blir flishuggeren stasjonert ved låven i Søre Traasdahl, men til vårs er vi på vegen.

Her kommer det noe tekst om tynning og avtaler om hogst.