Skogdag i Søre Traasdahl

Vi ønsker alle som er interessert i utnytting av lokal skog velkommen til skogdag onsdag 22/11 kl. 11.00- ca 14.00.  Skogdagen arrangeres i samarbeid med Lesja kommune og Lesja og Dovre Skogeigarlag.  Det vil bli demohugging av strøflis, orientering om nye skogbruksplaner og ulike tilskuddsordninger, samt visning av flisfyr i kombinasjon med solfangere. Litt servering blir det også:) TA MED HØRSELVERN!

VELKOMMEN!

Bjørn Johan Traasdahl