Prøveproduksjon er nå gjennomført...

Vi har nå endelig kjørt gjennom de første stokkene.  Det har vært en lang vei mot målet.  Prosessen startet for snart 4 år siden med bedriftsbesøk i Finland hos Nokka.  Siden har vi vært innom både Kesla og Mus-Max før vi endte opp med en delvis selvkomponert maskin.  Den er satt sammen av komponenter fra Tyskland, Norge (TKS) og Tjekkia.  Utviklingsarbeidet har skjedd i samarbeid med Foss Mekaniske verksted med støtte fra Innovasjon Norge og Lesja kommune, samt kompetansemekling fra NTNU (studenter ved Høyskolen i Gjøvik).  Jeg vil rette en spesiell takk til Carl Ole Foss (Foss Mekaniske verksted) og Leif Estensen (NTNU) for uvurderlig hjelp.

 

2017-11-02 10.11.00.jpg

Montering

Foss Mekaniske Verksted

Bjørn Johan Traasdahl