STRØFLIS FRA LESJA

Bruk av lokale råvarer er bærekraftig

Strøflis produsert av lokalt skogsvirke kommer alle parter til gode, ikke minst miljøet.  Vi kan utnytte virke lokalt som ellers har liten verdi.  Tynning og rydding av skog og nærmiljø øker tilvekst, bedrer kvalitet på gjenværende skog, skaper bedre beiter og hindrer gjengroing.

Vi ønsker å tilby våre kunder ensartet strøflis av god kvalitet.

Vi ønsker å tilby våre kunder ensartet strøflis av god kvalitet.

Vi ønsker kunder velkommen til å prøve vår flis.  Kontakt oss for en prøvesekk.

Flis levert i kubikksekker.

Flis levert i kubikksekker.

Flis kan leveres i storsekk eller i bulk.  Alle typer hengere og containere kan brukes.  Flisa blir frakta ved hjelp av skruer slik at en unngår for mye støv.

Flishugger klar for innsats...

Flishugger klar for innsats...

Vinteren 17/18 blir huggeren stasjonert ved låven i Søre Traasdahl, men fra våren 2018 er vi mobile og tar på oss oppdrag i hele Norddalen..